> Geboortestenen een eeuwenoude traditie

Namenbetekenis | Oranje-Nassau namen
> AMETHIST geboortesteen van de maand..?

:: Afkomst  Griekse vorm van de Hebreeuwse
                     naam Hanna
:: Betekenis  genade, begenadigde, lieflijke
                        moeder in Turks
Ana, Anne, Annie, Annah, Anja, Anneke,
Annette, Annabel, Annabelle, Annalies, Annalisa,
Annamara, Annamarij, Annamarie, Annaliet,
Annalinde 
In de bijbel wordt Anna, de vrouw van Joachim
en de moeder van Maria, in Lucas 2:34-38

'En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn
moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en
opstanding van velen in Israël en tot een teken [...].
Ook was daar Anna, een profetes, een dochter
van Fanuël, uit de stam Aser.
Zij was op hoge
leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar
huwelijksdag zeven jaren had geleefd, en nu was
zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij
diende God onafgebroken in de tempel, met vasten
en bidden, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde
ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God
en sprak over Hem [Jezus] tot allen, die voor
Jeruzalem verlossing verwachtten.'

genoemd als de naam van een profetes. Volgens
het bijbelverhaal was zij een stokoude vrouw die
God dag en nacht in de tempel diende. Zij was daar
ook toen Jozef en Maria met hun zoontje Jezus naar
de tempel kwamen. Zij herkende in Jezus de
langverwachte messias. Anna werd de patrones
van de huisvrouwen.

In onze streken werd naam Anna populair door
Anna, de vrouw van Hendrik I van Frankrijk.
Roman van Leo Tolstoj "Anna Karenina" heeft ook
bijgedraagd tot verspreiding van de naam.
De naam Anna wordt vaak gekoppeld aan een
"tweede naam zoals bij Annabel en Annamarie,
Annakatrien.

<  Anna Paulowna Romanova
    "Anna's kind" 
     
het boek van Unni Lindell
    "Anna's eerste schooldag" 
     
het boek van Tony Ross
    Anna Boleyn
:: Bekende mensen

   Koningin Anna Paulowna Romanov
   vrouw van Koning Willem II
   Anna Boleyn
   een van de vrouwen van Hendrik VIII van Engeland
   Anna Magnani
  
actrice
   Anna Kournikova
   tennisster
:: Diversen

   "Anna Karenina"
   
het boek van Leo Tolstoj
   "Anna's eerste schooldag"
    twee boeken van Tony Ross
   "Anna's kind"
    het boek van Unni Lindell
    Anna Paulowna
    plaats in Nederland
    Anna Pink
    plaats in Chili
    Anna Regina
    Guyana
    Anna Plains
    Australië
 ^  naar boven