> Geboortestenen een eeuwenoude traditie

<  Poll uitslag
> AMETHIST geboortesteen van de maand..?

::  Welke jongensnaam vind jij het leukst?
    (Poll uitslag, september 2006, Familyberry.com)

    Sem [1] was zeker de meest populaire naam gevolgd
    door Tobias en Tom [2], Rocco [3], Bastiaan en
    Duco [4] en laatste Melchior [5].
 
    Hieronder een omschrijving van elke naam.

............................................................................................
1 ]  Sem
............................................................................................
De naam Sem (Shem) is Hebreeuws en betekent 'naam'
of 'roem', een verwijzing naar Gods Naam (Ha Shem).
Het is ook waarschijnlijk afgeleid van het Hebreeuwse
naam Shemu'el (Samuël) wat betekent ' naam van God',
'zoon van God' of 'de door God gehoorde'.

Sem is de oudste zoon van Noach en met zijn broers
Jafet (Jafeth / Yafet) en Cham overleefde hij de zondvloed.
Abraham, de stamvader van de Joden, is uit het nageslacht
van Sem.
De Joden worden daarom ook wel semieten genoemd.

Sem zou eveneens de voorvader zijn van de Arabieren,
Arameërs, Assyriers en andere volken in het oude
Midden-Oosten. In de stamboom van Jesus wordt Sem
genoemd als een van de voorvaderen.

In het boek 'Tegen de Armeniërs' schrijft Dionoysius
Bar Salibi, ook wel 'de ster van de 12 eeuw':
'...Wat betreft wij de Syriërs, we zijn nakomelingen van
Sem en onze vader is Aram de zoon van Kemuel, en
vanwege deze naam van Aram, worden we soms in
de boeken ook Arameeërs genoemd”

De West-Syriër Patriarch Michaël de Grote uit Militene
(Turkije, 1199) zegt:
'De kinderen van Sem zijn de Assyriers, de Chaldeeërs,
de Ludiers en de Arameeërs welke de Syriërs zijn,
de Hebreeërs en de Perzen.'

Sem Dresden (1881-1957) - bekende Nederlandse
componist en dirigent. Sem Dresden was directeur van
het Amsterdams conservatorium en later van het Haagse
conservatorium.

Sem Presser (1917-1986) - Nederlands fotograaf die
gedurende zijn loopbaan meer dan 300.000 foto's nam.
De foto's van Sem Presser zijn gekenmerkt door zijn
sociale betrokkenheid.

Afgelopen jaar, 2006, was Sem de meest populaire
jongensnaam van Nederland. In 2005 was de naam op
de 2de plaats en 2003 op de 6de plaats.

.............................................................................................
2]  Tobias
............................................................................................. 
Tobias is de Griekse en Latijnse vorm van het Hebreeuwse
naam Tobiah wat betekent"God is mijn goed".
De naam Tobias komt verschillende keren voor in het Oude
Testament.

De naam wordt ook in de vrouwlijke vorm (Tobia, Tobine)
gebruikt, onder andere als verwijzing naar het romantische
en morele verhaal uit het boek 'Tobit'.
('Tobit' is de naam van een boek dat in de katholieke Bijbel
deel uitmaakt als deuterocanoniek boek van het Oude
Testament; de protestanten beschouwen het als een
'apocrief' geschrift. Het boek is ook bekend als 'Tobias', en
is waarschijnlijk geschreven rond 200 v.Chr..
De hoofdrollen in het verhaal zijn voor een vader en zijn
zoon: Tobit en Tobias.)

Tobias - naam van het fictief hondje in de Suske en
Wiske-stripreeks.

Tobias Asser (1838-1913) - Nederlands minister van
staat en Nobelprijswinnaar.

Tobias (kies bovenop 'snel zoeken' Tobias) is heel erg
populair in Duitsland (1990 4de plaats), Noorwegen 2006 
10de plaats, Finland en Zweden.

.............................................................................................
2]  Tom
.............................................................................................
Tom of Tôm, wat tweeling betekent, is in het Nederlands
een verkleinvorm van de naam Thomas (kies bovenop 
'snel zoeken' Tom, Thomas, Tomas).
Al vanaf de 18de eeuw is de naam Tom als zelfstandige
naam genoteerd.

Andere afgeleide namen zijn Tommy, Thom, Thome,
Tommietje en Tomislav.

'De hut van oom Tom' - Het beroemde boek van Harriet
Beecher Stowe dat over de afschaffing van de slavernij
in Amerika ging.

'Tom Sawyer' - Het boek van Mark Twain

Tom Okker - bijgenaamd The Flying Dutchman is een
Nederlands voormalig toptennisser. Van 1964 tot 1968
was hij Nederlands kampioen, waarna hij professional
werd.

Tom Jones - bekende Engelse popzanger

Tom Cruise - beroemde Amerikaanse acteur

In de Engelse taal is een Tom-boy een meisje dat zich
jongensachtig gedraagt.

In Rusland kent men twee rivieren met de naam Tom, één
in de buurt van Tomsk en een in Amur.

.............................................................................................
3]  Rocco
.............................................................................................
Rocco is de Latijnse naam die rots betekent.
Sint Rocco of in Nederland beter bekend als Sint-Rochus,
martelaar en pelgrim uit de 14de eeuw werd vooral bekend
als patroon van de honden en de hondenliefhebbers.

Sint Rocco had gave om pestslachtoffers door het
kruisteken wonderbaarlijkte genezen.
Hij is op 16 augustus 1327 in zijn geboorte stad Montpellier
overleden en daarom is op 16 augustus ter ere van hem
een feestdag.
In 1414, tijdens het Concilie van Constance, brak de pest
uit in die stad. Er werden gebeden en processies gehouden
ter ere van Sint Rochus, en de pest was meteen voorbij.
Hospitalen voor pestslachtoffers werden vaak Rochus-
hospitaal genoemd.

Een deel van zijn gebeente werd in 1415 naar Venetië
overgebracht, waar men in 1485 de St.Rocco-kerk voor
hem bouwde.

Paus Paulus III stichtte de Rochus-broederschap
'Societatis S.Rochi'. In Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje
worden tot op heden de letters 'VSR', ('Vive Saint Roche',
'Leve Sint Rochus') op de huizen aangebracht.

Sinds 1666 bestaat er al de pelgrimage naar de Rochus-
berg bij Bingen in Duitsland, waar in 1754 ook een Rochus-
Broederschap werd opgericht.

'Het geheim van het San Rocco-gebergte' - Het boek van
Enid Blyton

Andere afgeleide namen zijnRochus, Roch, Rock, Rokus,
Roque en Rollox.

.............................................................................................
4]  Bastiaan
.............................................................................................
De naam is een afgeleide vorm van Sebastianus wat weer
is afgeleid van het Griekse 'sebastos' wat 'eerbaar' of
'verhevene' betekent.

Sebaste, een stad in het huidige Turkije (Asia Minor) dankt
op zijn beurt weer zijn naam aan het Griekse woord
sebastos.

Andere afgeleide namen zijn Bas, Bastiaan, Sebastiaan,
Bastien, Bastjan, Sebastjan, Sebastien en voor meisjes
Bastiana, Senne, Stiene en Sebastienne.

Er is een feestdag op 20 januari ter ere van Sebastianus,
die volgens de legende in de 4de eeuw op bevel van keizer,
Diocletianus met pijlen doorboord om zijn geloof. Hij werd
doodgewaand, doch herstelde en verweet de keizer om
zijn misdaad, waarop hij werd gedood.

Kapitein Bastiaan de Lange - Zeeuwse zeeheld uit 16e
eeuw, naar wie werd een polder vernoemd, de Bastiaan
de Langepolder.

............................................................................................
4]  Duco
............................................................................................
De jongensnaam Duco kan een afkorting zijn van de namen
Ludwig, Ludewig, Liudgard, Luidolf, Ludolf, Ludolph of
Ludovico.
Samenstelling van de Germaanse stamvormen 'liud'
(volk, lieden) en "wolf" (wolf).

Afgeleid van de naam Doede. De naam Doede is nog
steeds algemeen als voornaam in gebruik in Friesland
en Groningen en leeft ook voort in de achternamen als
Dooijes, Doma en Doema.

Latijns 'duco' - leiden

São Paulo - 'Non ducor, duco' motto van het stad 

Baron Gijsbert Carel Duco

Frans Duco van Cammingha - de laatste Heer van Ameland

............................................................................................
5]   Melchior
............................................................................................
Melchior is de legendarische naam van één der drie Wijzen
uit het Oosten, samen met Balthazar en Caspar.
Waarschinklijk in de negende eeuw krijgen de drie
'koningen' ook een naam: Caspar, Melchior en Balthassar.

Melchior is afgeleid van het Hebreeuws met de betekenis:
‘de koning is licht' of 'Koning van het licht', en wijst daarmee
klaarblijkelijk op de ster, maar mogelijk komt ook deze naam
oorspronkelijk uit Perzië.

De 'drie koningen' komen het eerst voor bij de monnik
Beda Venrabilis (672-735), maar of hij de uitvinder is van
deze namen is niet geheel zeker.

Op 6 januari is er een feestdag ter ere van de drie koningen.
Melchior Cano (1509-1560)- Spaanse theoloog.
Cano behoorde tot de orde van de Dominicanen. Hij is de
grondlegger van de zogenoemde positieve theologie in de
Rooms-Katholieke kerk.

Melchior de Hondecoeter(1636-1695) - Nederlands
kunstschilder
naar boven