> Geboortestenen een eeuwenoude traditie

< Joodse namen | Bijbelse namen | Israël >
> AMETHIST geboortesteen van de maand..?

|A|B|C|D|E|F|G|H| I |J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|
|A|B|C|D|E|F|G|HI |J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
[ I ]
Icchak
Ichabod - weg is heerlijkheid
Ichak
Icko
Idel
Ignatz
Ilan - Elan
Ilay - sterker
Ilias
Ilus
Ilya
Imanuel
Immanuel - God met ons
Imri
Iov
Ira - de waakzame
Iram
Iri - Ira
Isaac - gelach
Isaï
Isaiah
Isak - Isaac
Ischa - Isaac
Ishmael
Ishmel
Isidor
Ismaël - God verhoort
Israel
Isroel
Issac - Isaac
Issachar
Itai - vriendelijk
Itamar
Itiel
Ittai - Itai
Ittamar
Itzak - Isaac
Itzeg
Itzik - Isaac
Ivri
Iyov - Job
Iza - Isaac
Izaäk - Isaac
Izaakas
Izidor
^  naar boven